O NAS

Świadczymy usługi geodezyjne i karograficzne dla osób 
prywatnych i dla firm.
Wykonujemy mapy dla celów projektowych, mapy 
powykonawcze z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu i 
przyłączy oraz inwentaryzację budynków, zapewniamy 
geodezyjną obsługę budowy, podziały nieruchomości.

Usługi Geodezyjne i Katrograficzne
Wacław Zbigniew Stępień
Luboń, ul. Wiśniowa 8
tel. kom. 501 232 258